1200048347 Έργο Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
02/03/2018 - 12:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Λ.Κωνσταντινόπουλος,τηλ: 2385037227
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Μελίτης, Τ.Θ. 1, 53071 Μελίτη Φλωρίνης
Για τεχνικές πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στην κα Α. Γιαπράκη, τηλ. 2385039072

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Επισκευές συστήματος διακίνησης λιγνίτη, κεντρικό σιλό λιγνίτη, κόσκινο λιγνίτη και χοάνες εκφόρτωσης λιγνίτη του ΑΗΣ Μελίτης

Διακήρυξη: Τεύχος: 1200048347
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 16/02/2018
ΑΔ: A101482
Προϋπολογισμός: € 21.141,6 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ