1200048345 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 20/03/2018

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
03/04/2018 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ηλ.Κερκεμέζος, τηλ.: 2791039271
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Μεγαλόπολης Β' , 22200 Μεγαλόπολη Αρκαδίας
Για τεχνικές πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στον κο Κ. Μητσόπουλο, τηλ.:27910 39123 ή στην κα Θ. Ζαγαλίκη, τηλ.:2791039124

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια αλυσιδωτών ταινιών μεταφοράς λιγνίτη – τέφρας της Μονάδας IV του ΑΗΣ Μεγαλόπολης Β’

Διακήρυξη: Τεύχος: 1200048345
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 27/02/2018
ΑΔ: A102544
Συμπλήρωμα 1 20/03/2018
ΑΔ: A102702
Προϋπολογισμός: € 23.997,6 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ