1200048325 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 01/03/2018

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
12/03/2018 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Δ. Δαμιανάκης, τηλ: 2810376363
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε/ ΑΗΣ Λινοπεραμάτων, 71500 Λινοπεράματα Ηρακλείου Κρήτης
Για τεχνικές πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στον κο Κ. Στραταντωνάκη, τηλ. 2810376338

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Μίσθωση Δ.Χ. λεωφορείων για την μεταφορά προσωπικού του Κλάδου ΑΗΣ Λινοπεραμάτων

Διακήρυξη: Τεύχος: 1200048325
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 09/02/2018
ΑΔ: A101449
Συμπλήρωμα 1 01/03/2018
ΑΔ: A102574
Προϋπολογισμός: € 84.780 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ