1200048131 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
08/03/2018 - 11:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Λ.Κωνσταντινόπουλος,τηλ: 2385037227
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε /ΑΗΣ Μελίτης ,Τ.Θ. 1, 53071 Μελίτη Φλωρίνης
Για τεχνικές πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στον κο Π. Σιέκρη, τηλ.: 2385056337

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Έλεγχος - ρύθμιση αναρτήσεων ατμαγωγών λεβητοστασίου, μηχανοστασίου και μέτρηση αντιδράσεων στα πέδιλα στροβίλου Κ330-23.5 LMZ του ΑΗΣ Μελίτης

Διακήρυξη: Τεύχος: 1200048131
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 22/02/2018
ΑΔ: A101509
Προϋπολογισμός: € 22.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ