1200048067 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
22/03/2018 - 11:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Χρ. Μπεναβίδου,τηλ.:2531060211 και Ε.Κουτσουραδής, τηλ.:ηλ: 2531060261
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε./ΑΗΣ Κομοτηνής, ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής , 69100 Κομοτηνή
Για τεχνικές πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στον κο Α. Καμπάταγη , τηλ.:2531060228

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Φόρτωση, μεταφορά και απόθεση αφυδατωμένης ιλύος από τον ΑΗΣ Κομοτηνής στον ΧΥΤΑ Κομοτηνής

Διακήρυξη: Τεύχος: 1200048067
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 12/03/2018
ΑΔ: A102644
Προϋπολογισμός: € 13.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ