1200047956 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
06/02/2018 - 11:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ε.Καραστεργίου, τηλ: 2461054389
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου , Τ.Θ. 1350, 50100 Κοζάνη

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Ανταλλακτικά οίκου JCT για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου

Διακήρυξη: Τεύχος: 1200047956
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 16/01/2018
ΑΔ: A101285
Προϋπολογισμός: € 6.200 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ