1200047726 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
28/03/2018 - 11:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Χρ. Μπεναβίδου, τηλ.: 2531060211 και Ευστρ.Κουτσουραδής, τηλ.: 2531060261
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε. / ΑΗΣ Κομοτηνής, ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής, 69100 Κομοτηνή
Για τεχνικές πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στην κα Aθανασία Τσιμπλιαράκη, τηλ.:25310 60268

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Βοηθητικές εργασίες τομέων του ΑΗΣ Κομοτηνής - Καθαρισμός βιομηχανικών χώρων

Διακήρυξη: Τεύχος: 1200047726
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 14/03/2018
ΑΔ: A102668
Προϋπολογισμός: € 70.264 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ