1200047633 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 19/03/2018

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
29/03/2018 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ν.Μπάτης, τηλ.: 2241049046
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Ρόδου, Τ.Θ. 293 , 85106 Σορωνή Ρόδου
Για τεχνικές πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στην κα Τρ.Μπέρδη, τηλ.: 2241049005

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Μεταφορά καυσίμου από τον ΑΗΣ Ρόδου στον ΘΗΣ Ν. Ρόδου

Διακήρυξη: Τεύχος: 1200047633
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 26/02/2018
ΑΔ: A101539
Συμπλήρωμα 1 19/03/2018
ΑΔ: A102692
Προϋπολογισμός: € 26.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ