1200047596 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 05/02/2018

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
20/02/2018 - 14:45 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Χ.Λέντζης, τηλ: 24610-96054
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Καρδιάς , Τ.Θ. 17 , 50200 Πτολεμαϊδα

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Χαρτί βιομηχανικό - κουζίνας - υγείας για τον ΑΗΣ Καρδιάς

Διακήρυξη: Τεύχος: 1200047596
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 16/01/2018
ΑΔ: A101269
Συμπλήρωμα 1 05/02/2018
ΑΔ: A101425
Προϋπολογισμός: € 12.600,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ