1200047476 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 12/03/2018

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
30/03/2018 - 11:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Χρ. Μπεναβίδου, τηλ.: 2531060211 και Ευστρ.Κουτσουραδής, τηλ.: 2531060261
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε./ΑΗΣ Κομοτηνής , ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής, 691 00 Κομοτηνή
Για τεχνικές πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στον κο Α. Καμπάταγη, τηλ.:25310 60228

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Ογκομέτρηση δεξαμενών diesel του ΑΗΣ Κομοτηνής

Διακήρυξη: Τεύχος: 1200047476
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 08/03/2018
ΑΔ: A102633
Συμπλήρωμα 1 12/03/2018
ΑΔ: A102648
Προϋπολογισμός: € 5.800 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ