1200047449 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 08/03/2018

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
23/03/2018 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Χρ. Χατσίδου, τηλ.:2461054385
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, Τ.Θ. 1350, 50100 Κοζάνη, Διοικητήριο ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου.
Για τεχνικές πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στον κο Σπυρίδωνα Βλάχο, τηλ.:2461054595

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Συντηρήσεις χώρων πρασίνου έτους 2018 στον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου

Διακήρυξη: Τεύχος: 1200047449
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 07/02/2018
ΑΔ: A101436
Συμπλήρωμα 1 08/03/2018
ΑΔ: A102634
Προϋπολογισμός: € 52.134 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ