1200047435 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
31/01/2018 - 13:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Έφη Μπιτάκη Τηλ: 24630-41208
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα ,Τ.Θ. 139, 53200 Αμύνταιο Φλωρίνης

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Κατασκευή πεδίλων πλακοταινίας τροφοδοτών λιγνίτη για τον ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα

Διακήρυξη: Τεύχος: 1200047435
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 12/01/2018
ΑΔ: A101241
Προϋπολογισμός: € 19200 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ