1200047394 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
31/01/2018 - 11:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Χρ. Χατσίδου τηλέφωνο 2461054385
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε/ ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου ,Τ.Θ. 1350 , 501 00 Κοζάνη

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Ανακατασκευή του ψυχοτεχνικού υλικού και του σκελετού στήριξής του, στους Πύργους Ψύξης των Μονάδων I-ΙΙΙ του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου

Διακήρυξη: Τεύχος: 1200047394
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 12/01/2018
ΑΔ: A101249
Προϋπολογισμός: € 119.500 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ