1200047109 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 25/01/2018

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
09/02/2018 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Χρ. Χατσίδου, τηλέφωνο : 2461054385
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, Τ.Θ. 1350, 50100 Κοζάνη

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Καθαρισμός και διακίνηση υγρής τέφρας από την δεξαμενή καταιγίδας του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου προς την απόθεση του Νοτίου Πεδίου

Διακήρυξη: Τεύχος: 1200047109
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Συμπλήρωμα 1 25/01/2018
ΑΔ: A101327
Προϋπολογισμός: € 13.500 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ