1200046838 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 15/01/2018

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
11/01/2018 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ισ. Χαλιούλιας, Τηλ: 2223026259
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Αλιβερίου , 34500 Αλιβέρι Ευβοίας

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια οργάνων μέτρησης αγωγιμότητας δειγματοληψιών για τον ΑΗΣ Αλιβερίου

Διακήρυξη: Τεύχος: 1200046838
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Συμπλήρωμα 1 15/01/2018
ΑΔ: A101256
Προϋπολογισμός: € 8.400 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ