1200046810 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
25/01/2018 - 10:42

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Α.Βλαχόπουλος,τηλ.2791025954
Υποβολή: ΔΕΗ ΑΕ/ΑΗΣ Μεγαλόπολης Α',22200 Μεγαλόπολη Αρκαδίας

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Κατασκευή αυλών λέβητα Μονάδος III του ΑΗΣ Μεγαλόπολης Α'

Διακήρυξη: Τεύχος: 1200046810
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 15/01/2018
ΑΔ: A101251
Προϋπολογισμός: € 18.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ