1200046692 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
26/01/2018 - 11:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Χρ. Χατσίδου τηλέφωνο 2461054385
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε /ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου ,Τ.Θ. 1350 ,501 00 Κοζάνη

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Καθαρισμός με μεταλλοβολή εξαρτημάτων Στροβίλου και οργάνων ατμού της Μονάδας ΙΙΙ του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου

Διακήρυξη: Τεύχος: 1200046692
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 12/01/2018
ΑΔ: A101248
Προϋπολογισμός: € 22800 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ