1200046683 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 30/01/2018

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
20/02/2018 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ε.Καραστεργίου, τηλ: 2461054389
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, Τ.Θ. 1350, 50100 Κοζάνη

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Ρουλεμάν 6024Z CS200-10B για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου

Διακήρυξη: Τεύχος: 1200046683
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Συμπλήρωμα 1 15/01/2018
ΑΔ: A101254
Συμπλήρωμα 2 30/01/2018
ΑΔ: A101414
Προϋπολογισμός: € 16.900 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ