1200046366 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 05/03/2018

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
14/03/2018 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ν.Μπάτης, τηλ.:2241049046
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε/ ΑΗΣ Ρόδου, Τ.Θ. 293, 85106 Σορωνή Ρόδου
Για τεχνικές πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στον κο Στ.Σαλβάρη, τηλ: 2241049003

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Καθαρισμός εσωτερικών χώρων και χώρων υγιεινής του ΑΗΣ Ρόδου

Διακήρυξη: Τεύχος: 1200046366
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 15/02/2018
ΑΔ: A101479
Συμπλήρωμα 1 05/03/2018
ΑΔ: A102609
Προϋπολογισμός: € 28.800 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ