1200045113 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 20/04/2018

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
30/04/2018 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Έφη Μπιτάκη , τηλ.: 2463041208
Υποβολή: ΔΕΗ ΑΕ / ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα, Τ.Θ. 139 , 53200 Αμύνταιο Φλωρίνης
Για τεχνικές πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στον κο Κωνσταντίνο Μαυρίδη, τηλ.: 2463059349

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Φόδρες θωράκισης στροφείων μύλων λιγνίτη για τον ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα

Διακήρυξη: Τεύχος: 1200045113
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 30/03/2018
ΑΔ: A102755
Συμπλήρωμα 1 20/04/2018
ΑΔ: A102847
Προϋπολογισμός: € 11.220 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ