1200045062 Έργο Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 05/03/2018

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
22/03/2018 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Χρ. Χατσίδου, τηλέφωνο : 2461054385
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, Τ.Θ. 1350, 50100 Κοζάνη, Διοικητήριο ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου
Για τεχνικές πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στον κ. Φίλιππο Τρυψάνη, τηλέφωνο: 2461054233

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Αντικατάσταση των Inverter των ζυγών ασφαλείας Μονάδας ΙΙΙ - ΙV του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου

Διακήρυξη: Τεύχος: 1200045062
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 05/02/2018
ΑΔ: A101427
Συμπλήρωμα 1 20/02/2018
ΑΔ: A101495
Συμπλήρωμα 2 05/03/2018
ΑΔ: A102607
Προϋπολογισμός: € 78.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ