1100008329 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
04/08/2020 - 11:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ε. Αθανασοπούλου Τηλ: 22920-64385
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου Τ.Κ.19500 Θορικό Λαυρίου Κτίριο Διοίκησης Α΄ 2ος όροφος γραφείο Α.2.6
Για Τεχνικό Αντικείμενο: Ε. Σμυρνής Τηλ. 2292064155 & Σ. Τσιούμας Τηλ. 2292064156

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Εργασίες επιθεώρησης-επισκευής σε τμήματα Κύριου εξοπλισμού Ατμαγωγών Λέβητα Μονάδας V του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου

Διακήρυξη: Τεύχος: 1100008329
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 15/07/2020
ΑΔ: A116369
Προϋπολογισμός: € 77.398,47 € (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ