1100007938 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 10/03/2020

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
23/03/2020 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Βασιλάκης Γεώργ.Τηλ: 22410 - 49060
Υποβολή: "ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Ρόδου Τ.Θ. 293 Τ.Κ. 85106 Σορωνή - Ρόδου
Μπάτης Ν. 22410 - 49046

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Λειτουργία Χημικών Εγκαταστάσεων (του ΘΗΣ Ν. Ρόδου για χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών)

Διακήρυξη: Τεύχος: 1100007938
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Συμπλήρωμα 1 10/03/2020
ΑΔ: A114810
Προϋπολογισμός: € 14.100,00 € (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ