1100007784 (1) Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 31/03/2020

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
14/04/2020 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Σ. Ρεντόπουλος τηλ. 2241041902
Υποβολή: ΑΗΣ ΡΟΔΟΥ.ΣΟΡΩΝΗ ΡΟΔΟΣ. ΤΚ85101

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια Ανταλλακτικών υπερπληρωτών ABB VTR 454 A32 των Μονάδων Sulzer του ΑΗΣ Ρόδου

Διακήρυξη: Τεύχος: 1100007784 (1)
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Συμπλήρωμα 1 31/03/2020
ΑΔ: A114924
Προϋπολογισμός: € 21.779,52 € (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ