1100005598 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 15/12/2017

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
05/01/2018 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Κακκαβάς Σ. τηλ: 210 3324700
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε. ΔΕΘ
ΣΟΛΩΜΟΥ 41 ΑΘΗΝΑ 10682/5ος ΟΡΟΦΟΣ (κος ΚΑΚΑΜΠΟΥΡΑΣ)

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια αδιπικού ή διβασικού οξέος για χρήση στις εγκαταστάσεις υγρής αποθείωσης καυσαερίων των ΑΗΣ Μεγαλόπολης Β και Μελίτης

Διακήρυξη: Τεύχος: 1100005598
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 13/12/2017
ΑΔ: A100186
Συμπλήρωμα 1 15/12/2017
ΑΔ: A100187
Προϋπολογισμός: € 15.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ