1100004860 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 04/06/2018

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
08/06/2018 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Μιλτ.Κακάμπουρας, τηλ.:2103324638
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε./ΔΕΘ, Σολωμού 41, 10682 Αθήνα
Για τεχνικές πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στον κο Αναστ. Μιχόπουλο, τηλ.:213324707

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Περιβαλλοντική διερεύνηση υπεδάφους και υπογείου ύδατος στο χώρο του ΑΗΣ Αλιβερίου

Διακήρυξη: Τεύχος: 1100004860
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 30/04/2018
ΑΔ: A102894
Συμπλήρωμα 1 25/05/2018
ΑΔ: A103078
Συμπλήρωμα 2 04/06/2018
ΑΔ: A104116
Προϋπολογισμός: € 11.660 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ