Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Διέυθυνση: Σολωμού 41,10682 Αθήνα

Υπ. Επικοινωνίας:

Τηλ. Επικοινωνίας:

Διαγωνισμοί απο την Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ


Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Προμήθεια 1200062136 Προμήθεια συστημάτων μέτρησης παροχής ακατέργαστου νερού των αγωγών τροφοδοσίας της ΜΣΚ 5 του ΑΗΣ Μεγαλόπολης 5 15/10/2019 Σε Παράταση 6.300 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Μεγαλόπολης 5, 22200 Μεγαλόπολη Αρκαδίας
Προμήθεια 1200062608 Αντλία πυκνού θειϊκού οξέος για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 23/10/2019 Σε Παράταση 14.000 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, Τ.Θ. 1350, 50100 Κοζάνη
Υπηρεσία 1200062044 Συντήρηση πρασίνου στον ΑΗΣ Λινοπεραμάτων 23/10/2019 Σε Παράταση 9.000 ΔΕΗ Α.Ε / Κλάδος ΑΗΣ Λινοπεραμάτων, 71500 Λινοπεράματα Ηρακλείου Κρήτης
Προμήθεια 1200062773 Μεμβράνες αντίστροφης όσμωσης θαλασσίου ύδατος DOW FILMTECH SW30HR-440 ( ή ισοδύναμες ) για τον ΑΗΣ Λινοπεραμάτων 15/10/2019 27.300 ΔΕΗ Α.Ε / Κλάδος ΑΗΣ Λινοπεραμάτων, 71500 Λινοπεράματα Ηρακλείου Κρήτης
Προμήθεια 1200062784 Προμήθεια σιδηρογωνιάς για τις τεφρολεκάνες των μονάδων I-IV του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 14/10/2019 7.200 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, Τ.Θ. 1350, 50100 Κοζάνη
Προμήθεια 1200060674 Ανταλλακτικά αναβάθμισης switch του δικτύου των Η/Υ του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 23/10/2019 Σε Παράταση 55.040 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, Τ.Θ. 1350, 50100 Κοζάνη
Προμήθεια 1200063015 Κοχλίες και συναφή για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 18/10/2019 5.753,22 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, Τ.Θ. 1350, 50100 Κοζάνη
Υπηρεσία 1200062291 Επισκευή αντλητικών συγκροτημάτων αντλιοστασίου της λίμνης Πολυφύτου 21/10/2019 59.200 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, Τ.Θ. 1350, 50100 Κοζάνη
Υπηρεσία 1200061912 Συντήρηση του μηχανογραφικού εξοπλισμού του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου 22/10/2019 22.320 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου, 19500 Θορικό Λαυρίου Αττικής
Προμήθεια 1200062375 Επίσωτρα για τα λεωφορεία Οίκου ΜΑΝ και τον γερανό του Οίκου ΚΑΤΟ για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 18/10/2019 7.200 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, Τ.Θ. 1350, 50100 Κοζάνη
Προμήθεια 1200062112 Αναλώσιμα εκτυπωτών για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 22/10/2019 12.100,01 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, Τ.Θ. 1350, 50100 Κοζάνη
Προμήθεια 1200063186 Χάλυβας φύλλο DIN 1543 για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 22/10/2019 8.537,88 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, Τ.Θ. 1350, 50100 Κοζάνη
Προμήθεια 1200063197 Επιστόμια πνευματικού ενεργοποιητή για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 23/10/2019 16.700 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, Τ.Θ. 1350, 50100 Κοζάνη
Υπηρεσία 1200063271 Μεταφορά προσωπικού με ταξί από την Χαλκίδα και το Γυμνό στον ΑΗΣ Αλιβερίου και αντιστρόφως 25/10/2019 29.900 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Αλιβερίου, 34500 Αλιβέρι Ευβοίας
Προμήθεια 1200063199 Φυσητήρας θετικής εκτόπισης ( περιστρεφομένων κοχλιών) για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 22/10/2019 18.000 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, Τ.Θ. 1350, 50100 Κοζάνη
Προμήθεια 1200060946 Ξηραντές για το σύστημα παραγωγής - επεξεργασίας πεπιεσμένου αέρα του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 23/10/2019 28.000 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, Τ.Θ. 1350, 50100 Κοζάνη
Προμήθεια 1200063276 Συμπλέκτης ασφαλείας του οίκου ZEMAG για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 24/10/2019 2.200 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, Τ.Θ. 1350, 50100 Κοζάνη
Προμήθεια 1200063137 Σωλήνας εκκαπνιστών λέβητα για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 22/10/2019 12.000 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, Τ.Θ. 1350, 50100 Κοζάνη
Υπηρεσία 1200060781 Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης μηχανογραφικού εξοπλισμού, εφαρμογών και δικτύων του ΑΗΣ Κομοτηνής 25/10/2019 47.400 ΔΕΗ Α.Ε. / ΑΗΣ Κομοτηνής, ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής, 69150 Κομοτηνή
Υπηρεσία 1700003430 Αποκατάσταση του σκυροδέματος και εφαρμογή προστατευτικής επίστρωσης στο φρεάτιο συμβολής του Σ.Κ.Υ.Β.Α. του ΑΗΣ Κομοτηνής 24/10/2019 13.800 ΔΕΗ Α.Ε. / ΑΗΣ Κομοτηνής, ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής, 69150 Κομοτηνή
Υπηρεσία 1700003432 Βαφή της εξωτερικής επιφάνειας μεταλλικών αγωγών του ΑΗΣ Κομοτηνής 25/10/2019 16.800 ΔΕΗ Α.Ε. / ΑΗΣ Κομοτηνής, ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής, 69150 Κομοτηνή
Προμήθεια 1200063293 Υλικά για το δίκτυο ξηρής αποθείωσης της Μονάδος ΙΙΙ του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 24/10/2019 17.289,4 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, Τ.Θ. 1350, 50100 Κοζάνη
Υπηρεσία 1200063326 Μηχανικός καθαρισμός του λέβητα Ατμομονάδας Νο 3 του Κλάδου ΑΗΣ Αθερινόλακκου 25/10/2019 7.800 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Αθερινόλακκου, 72059 Χανδράς Σητείας Λασιθίου