Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Διέυθυνση: Σολωμού 41,10682 Αθήνα

Υπ. Επικοινωνίας:

Τηλ. Επικοινωνίας:

Διαγωνισμοί απο την Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ


Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Προμήθεια 1200066993 Φυσικό μεταλλικό πόσιμο νερό για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 02/06/2020 Σε Παράταση 23.400,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου Τ.Θ. 1350 50100 Κοζάνης
Προμήθεια 1200067037 "Ηλεκτρονόμος διαφορικής προστασίας κινητήρων 6KV του οίκου SIEMENS για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου" 05/06/2020 4.000,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου Τ.Θ. 1350 50100 Κοζάνης
Προμήθεια 1200067057 "Φόδρες θωράκισης στροφείων μύλων λιγνίτη για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου" 06/06/2020 21.984,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου Τ.Θ. 1350 50100 Κοζάνης
Προμήθεια 1200067170 Ανταλλακτικές γωνίες σαρωτριών λιγνίτη για τον ΑΗΣ Καρδιάς 18/06/2020 4.235,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Καρδιάς Τ.Θ. 17 50200 Πτολεμαϊδας
Προμήθεια 1200065237 (1) Προμήθεια Καλωδίων Ελέγχου-Αυτοματισμών, Οπτικών Ινών & Ισχύος για τη ΜΣΚ του ΑΗΣ Μεγαλόπολης 5 04/06/2020 17.750,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Μεγ/λης 5 Γραφείο Προμηθειών 222 00 Μεγαλόπολη
Έργο 1700003635 «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΑΤΜ 5-6 ΤΟΥ ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ» 08/09/2020 Σε Παράταση 15.000,00 € ΔΕΗ Α.Ε Κλάδος ΑΗΣ Λινοπεραμάτων, 71500 Λινοπεράματα Ηρακλείου Κρήτης
Υπηρεσία 1200068194 Eπιθεώρηση-επισκευή επιστομίων ψυκτικού κυκλώματος Κύριου Συμπυκνωτή Μονάδας ΙV/ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου 15/09/2020 55.860,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου Τ.Κ.19500 Θορικό Λαυρίου Κτίριο Διοίκησης Α΄ 2ος όροφος γραφείο Α.2.6
Προμήθεια 1200068397 "Φυσητήρας AERZENER GM80L για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου" 14/09/2020 Σε Παράταση 14.950,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου Τ.Θ. 1350 50100 Κοζάνης
Προμήθεια 1200068755 Προμήθεια ανταλλακτικών BENTLY NEVADA για τον ΑΗΣ Κομοτηνής. 25/09/2020 5.033,00 € ΔΕΗ Α.Ε./ΑΗΣ Κομοτηνής ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής 691 50 Κομοτηνή
Προμήθεια 1200068504 Προμήθεια ψυκτικής μονάδας για τον ΑΗΣ Κομοτηνής. 10/09/2020 21.000,00 € ΔΕΗ Α.Ε./ΑΗΣ Κομοτηνής ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής 691 50 Κομοτηνή
Υπηρεσία ΑΗΣ Κ. - 0045 «Εσωτερικός Καθαρισμός Γραφείων/Συνεργείων και Χώρων Υγιεινής του ΑΗΣ Καρδιάς και εκτέλεση συναφών βοηθητικών εργασιών, για χρονική περίοδο έξι (6) μηνών» 17/09/2020 66.591,90 € ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ-ΠΤΟΛ/ΔΑΣ V Τ.Θ. 17 50200 Πτολεμαϊδας
Υπηρεσία 1200069101 Εκτέλεση - κατασκευή με Θερμό βουλκανισμό ελαστικών επενδύσεων τυμπάνων Τ/Δ ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 02/10/2020 Σε Παράταση 58.228,00 € ΔΕΗ Α.Ε ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου Τ.Θ. 1350 501 00 Κοζάνη - Διοικητήριο ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, 2ος Οροφος.
Προμήθεια 1200065591 Προμήθεια : Προμήθεια ανταλλακτικών επισκευής βαλβίδας ανακυκλοφορίας τροφοδοτικού νερού λέβητα της Μονάδας Νο5 του ΑΗΣ Αλιβερίου. 02/10/2020 Σε Παράταση 15.360,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Αλιβερίου Τ.Κ. 34500 Αλιβέρι
Υπηρεσία 1200068391 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ 14/09/2020 63.000,00 € ΔΕΗ Α.Ε Κλάδος ΑΗΣ Λινοπεραμάτων, 71500 Λινοπεράματα Ηρακλείου Κρήτης
Προμήθεια 1200069042 "ANAΛΩΣΙΜΑ για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου" 15/09/2020 7.584,78 € ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου Τ.Θ. 1350 50100 Κοζάνης
Προμήθεια 1200069223 Βιομηχανικό χαρτί - χαρτί κουζίνας - χαρτί υγείας 21/09/2020 9.450,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Καρδιάς - Πτολ/δας V Τ.Θ. 17 50200 Πτολεμαϊδας
Προμήθεια 1200069105 "ΠΥΡΟΒΟΛΑ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΛΙΓΝΙΤΗ για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου" 28/09/2020 16.800,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου Τ.Θ. 1350 50100 Κοζάνης
Προμήθεια 1200060072 (1) ΨΥΓΕΙΑ ΕΛΑΙΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ 29/09/2020 13.080,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου Τ.Κ.19500 Θορικό Λαυρίου Κτίριο Διοίκησης Α΄ 2ος όροφος γραφείο Α.2.6
Υπηρεσία 1200068245 Εργασίες Επιτήρησης – Επιθεώρησης Συστημάτων Κατεργασίας Νερού (Αποσκλήρυνση – Αφαλάτωση – Πόσιμο) και Κατεργασίας Υγρών Βιομηχανικών Αποβλήτων του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 22/09/2020 69.070,00 € ΔΕΗ Α.Ε ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου Τ.Θ. 1350 501 00 Κοζάνη - Διοικητήριο ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, 2ος Οροφος.
Προμήθεια 1200067547 ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΗΣ 01/10/2020 25.000,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου Τ.Κ.19500 Θορικό Λαυρίου Κτίριο Διοίκησης Α΄ 2ος όροφος γραφείο Α.2.6
Προμήθεια 1200068928 Προμήθεια toner εκτυπωτών για τον ΑΗΣ Κομοτηνής. 30/09/2020 3.869,00 € ΔΕΗ Α.Ε./ΑΗΣ Κομοτηνής ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής 691 50 Κομοτηνή
Προμήθεια 1200069237 Προμήθεια ανταλλακτικών αεροσυμπιεστών για τον ΑΗΣ Κομοτηνής. 01/10/2020 7.342,00 € ΔΕΗ Α.Ε./ΑΗΣ Κομοτηνής ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής 691 50 Κομοτηνή
Προμήθεια 1200069261 Προμήθεια εμβολοφόρων αντλίας PARKER τύπου PVP41303R2MV11 για τον ΑΗΣ Κομοτηνής. 01/10/2020 5.400,00 € ΔΕΗ Α.Ε./ΑΗΣ Κομοτηνής ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής 691 50 Κομοτηνή
Υπηρεσία 1200068888 "Μεταφορά προσωπικού με ταξί, από Παρ. Αλμυροποτάμου, Αργυρό και Κόσκινα στον ΑΗΣ Αλιβερίου και αντίστροφα" 25/09/2020 6.420,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Αλιβερίου Τ.Κ. 34500 Αλιβέρι
Προμήθεια 1200068098 (1) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ 30/09/2020 22.400,00 € "ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Ρόδου Τ.Θ. 293 Τ.Κ. 85106 Σορωνή - Ρόδου Γρ. Προμηθειών"
Έργο 1700003670 Κατασκευή μεταλλικού στεγάστρου και εσωτερικής περίφραξης στον υπαίθριο χώρο του ΑΗΣ Κομοτηνής 30/09/2020 85.000,00 € ΔΕΗ Α.Ε./ΑΗΣ Κομοτηνής ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής 691 50 Κομοτηνή
Υπηρεσία 1200069145 Επισκευές – συντηρήσεις τεφρολεκάνων των Μονάδων I - V του ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 01/10/2020 56.730,50 ΔΕΗ Α.Ε ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου Τ.Θ. 1350 501 00 Κοζάνη - Διοικητήριο ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, 2ος Οροφος.
Υπηρεσία 1200069128 Καθαρισμοί βιομηχανικών και εξωτερικών χώρων του ΑΗΣ Σορωνής Ρόδου 29/09/2020 28.120,00 € "ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Ρόδου Τ.Θ. 293 Τ.Κ. 85106 Σορωνή - Ρόδου Γρ. Προμηθειών"
Υπηρεσία 1200069334 Καθαρισμός δεξαμενής ύδατος 110.000m3 Αντλιοστασίου λίμνης Πολυφύτου 29/09/2020 12.000,00 ΔΕΗ Α.Ε ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου Τ.Θ. 1350 501 00 Κοζάνη - Διοικητήριο ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, 2ος Οροφος.
Προμήθεια 1200069260 "Άξονας διπλού εδράνου μύλου λιγνίτη ΜΟΝ. V για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου" 29/09/2020 19.800,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου Τ.Θ. 1350 50100 Κοζάνης
Προμήθεια 1200069365 ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΥΚΝΟΜΕΤΡΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΑΖΟΥΤ 12/10/2020 14.000,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου Τ.Κ.19500 Θορικό Λαυρίου Κτίριο Διοίκησης Α΄ 2ος όροφος γραφείο Α.2.6
Υπηρεσία 1700003632 Προληπτική συντήρηση πεδίων μέσης τάσης (ηλεκτρονόμοι προστασίας και διακόπτες) ΑΗΣ Κομοτηνής 09/10/2020 20.480,00 € ΔΕΗ Α.Ε./ΑΗΣ Κομοτηνής ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής 691 50 Κομοτηνή