Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Διέυθυνση: Σολωμού 41,10682 Αθήνα

Υπ. Επικοινωνίας:

Τηλ. Επικοινωνίας:

Διαγωνισμοί απο την Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ


Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Προμήθεια 1200058715 Χαρτί φωτοτυπικό Α4 λευκό για τον ΑΗΣ Καρδιάς 23/04/2019 Σε Παράταση 6.000 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Καρδιάς, Τ.Θ. 17, 50200 Πτολεμαΐδα
Προμήθεια 1200058083 Προμήθεια πλήρους συγκροτήματος ηλεκτροκινητήρα και αντλίας κενού για την ατμομονάδα Νο2 του ΑΗΣ Λινοπεραμάτων 06/05/2019 Σε Παράταση 20.000 ΔΕΗ Α.Ε / Κλάδος ΑΗΣ Λινοπεραμάτων, 71500 Λινοπεράματα Ηρακλείου Κρήτης
Προμήθεια 1200057895 Πηνίο ανίχνευσης μετάλλων για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 23/04/2019 Σε Παράταση 24.500 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, Τ.Θ. 1350, 50100 Κοζάνη
Έργο 9025 Κατασκευή και τοποθέτηση καλυμμάτων ταινιοδρόμων του συστήματος τέφρας του ΑΗΣ Καρδιάς 07/05/2019 Σε Παράταση 121.844 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Καρδιάς, Τ.Θ. 17, 50200 Πτολεμαΐδα
Υπηρεσία 1200059048 Κατασκευή δοκιμίων από οπλισμένο σκυρόδεμα για δοκιμές ως προς το υπέρβαρο των γερανογεφυρών του ΑΗΣ Αλιβερίου 03/05/2019 Σε Παράταση 18.000 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Αλιβερίου, 34500 Αλιβέρι Ευβοίας
Προμήθεια 1200058536 Πλάκες θωράκισης μύλων λιγνίτη ST 52.3 για τον ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα 18/04/2019 11.000 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα, Τ.Θ. 139, 53200 Αμύνταιο Φλωρίνης
Προμήθεια 1200058299 Πλάκες θωράκισης μύλων λιγνίτη ( υλικό E-360/1.0070 ) για τον ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα 18/04/2019 12.500 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα, Τ.Θ. 139, 53200 Αμύνταιο Φλωρίνης
Προμήθεια 1200058811 Ανταλλακτικά για αεροβάνες χημείου για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 23/04/2019 Σε Παράταση 7.750 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, Τ.Θ. 1350, 50100 Κοζάνη
Προμήθεια 1200059071 Συσκευή καθαρισμού TORRENT ή άλλου οίκου για τον ΑΗΣ Καρδιάς 08/05/2019 Σε Παράταση 4.750 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Καρδιάς, Τ.Θ. 17, 50200 Πτολεμαΐδα
Υπηρεσία 1200058258 Τακτική συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών ανελκυστήρων του ΑΗΣ Αμυνταίου - Φιλώτα 02/05/2019 Σε Παράταση 13.107 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα, Τ.Θ. 139, 53200 Αμύνταιο Φλωρίνης
Προμήθεια 1200058832 Πνευματική βαλβίδα εκκαπνισμού για τις ατμομονάδες Νο 5 και 6 του ΑΗΣ Λινοπεραμάτων 03/05/2019 Σε Παράταση 20.000 ΔΕΗ Α.Ε / Κλάδος ΑΗΣ Λινοπεραμάτων, 71500 Λινοπεράματα Ηρακλείου Κρήτης
Υπηρεσία 1200058766 Λειτουργία εστιατορίου του ΑΗΣ Λινοπεραμάτων 10/05/2019 Σε Παράταση 18.400 ΔΕΗ Α.Ε / Κλάδος ΑΗΣ Λινοπεραμάτων, 71500 Λινοπεράματα Ηρακλείου Κρήτης
Προμήθεια 1200059035 Χαρτί βιομηχανικό - κουζίνας - υγείας για τον ΑΗΣ Καρδιάς 23/04/2019 12.600 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Καρδιάς, Τ.Θ. 17, 50200 Πτολεμαΐδα
Προμήθεια 1200059008 Ύφασμα πνευματικής μεταφοράς για τον ΑΗΣ Καρδιάς 23/04/2019 26.445,13 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Καρδιάς, Τ.Θ. 17, 50200 Πτολεμαΐδα
Προμήθεια 1200059027 Χάλυβας σε φύλλα θερμής εξέλασης για τον ΑΗΣ Καρδιάς 23/04/2019 14.000 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Καρδιάς, Τ.Θ. 17, 50200 Πτολεμαΐδα
Υπηρεσία 1200058683 Αποκατάσταση βλαβών και περιοδική συντήρηση των ανυψωτικών μηχανημάτων εγκατεστημένων στον ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα 02/05/2019 26.238,8 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα, Τ.Θ. 139, 53200 Αμύνταιο Φλωρίνης
Υπηρεσία 1200058810 Καθαρισμός με μεταλλοβολή εξαρτημάτων στροβίλου και οργάνων ατμού της Μονάδας I του ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα 02/05/2019 9.400 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα, Τ.Θ. 139, 53200 Αμύνταιο Φλωρίνης
Προμήθεια 1200057786 Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του ΑΗΣ Αλιβερίου 03/05/2019 Σε Παράταση 27.600 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Αλιβερίου, 34500 Αλιβέρι Ευβοίας
Υπηρεσία 1200059376 Επεξεργασία λαδιών και ηλεκτρικές μετρήσεις των μετασχηματιστών ισχύος της Μονάδας Νο 5 του ΑΗΣ Αλιβερίου 19/04/2019 20.000 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Αλιβερίου, 34500 Αλιβέρι Ευβοίας
Προμήθεια 1200058752 Ηλεκτρονική συσκευή εντοπισμού σφαλμάτων καλωδίων για τον ΑΗΣ Αλιβερίου 19/04/2019 13.900 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Αλιβερίου, 34500 Αλιβέρι Ευβοίας
Υπηρεσία 1200056654 Καθαρισμός εσωτερικών χώρων και χώρων υγιεινής του ΘΗΣ Ν. Ρόδου. 08/05/2019 29.000,00 € "ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Ρόδου Τ.Θ. 293 Τ.Κ. 85106 Σορωνή - Ρόδου
Προμήθεια 1200058762 Ανταλλακτικά του Οίκου ΑΒΒ για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 19/04/2019 18.890 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, Τ.Θ. 1350, 50100 Κοζάνη
Προμήθεια 1200059004 Ανταλλακτικά GE-FANUC για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 19/04/2019 12.400 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, Τ.Θ. 1350, 50100 Κοζάνη
Προμήθεια 1200059113 Αλυσίδα P.I.V. 40B-2 για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 19/04/2019 8.536,65 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, Τ.Θ. 1350, 50100 Κοζάνη
Προμήθεια 1200059263 Πετροβάμβακας για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 19/04/2019 10.950 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου,Τ.Θ. 1350, 50100 Κοζάνη
Υπηρεσία 1200058576 Εργασίες συντήρησης κτιρίου αντλιοστασίου στον ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου 08/05/2019 58.500 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου, 19500 Θορικό Λαυρίου
Προμήθεια 1200059072 Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων τύπου led και αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων του μηχανοστασίου της Μονάδας Νο 5 του ΑΗΣ Αλιβερίου 03/05/2019 12.100 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Αλιβερίου, 34500 Αλιβέρι Ευβοίας
Υπηρεσία 1200059676 Συντήρηση συστημάτων πυρανίχνευσης – κατάσβεσης CO2 και αναγόμωση με υδραυλική δοκιμή 38 φιαλών 45 kgr CO2 για τον ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα 16/05/2019 10.810 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα, Τ.Θ. 139, 53200 Αμύνταιο Φλωρίνης
Υπηρεσία 1200059750 Εργασίες συντήρησης αναγόμωσης, υδραυλικής δοκιμής και επισκευής πυροσβεστικού εξοπλισμού του ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα 16/05/2019 13.000 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα, Τ.Θ. 139, 53200 Αμύνταιο Φλωρίνης
Υπηρεσία 1200058161 Συντήρηση Κλιματισμού του Κλάδου ΑΗΣ Αθερινόλακκου 09/05/2019 20.000 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Αθερινόλακκου, 72300 Χανδράς Σητείας Λασιθίου
Υπηρεσία 1200057818 Εργασίες συντήρησης ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και υποστηρικτικές εργασίες του Τομέα Συντήρησης στους χώρους του ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα 16/05/2019 59.621,6 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα, Τ.Θ. 139, 53200 Αμύνταιο Φλωρίνης
Υπηρεσία 1200059694 Παροχή υπηρεσιών φύλαξης στις πύλες του ΑΗΣ Αλιβερίου για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους 10/05/2019 56.925,58 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Αλιβερίου, 34500 Αλιβέρι Ευβοίας