Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Διέυθυνση: Σολωμού 41,10682 Αθήνα

Υπ. Επικοινωνίας:

Τηλ. Επικοινωνίας:

Διαγωνισμοί απο την Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ


Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Υπηρεσία 8092 Συντήρηση αποθετών-αποληπτών του ΑΗΣ Καρδιάς 14/02/2019 Σε Παράταση 69.778 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Καρδιάς, Τ.Θ. 17, 50200 Πτολεμαΐδα
Υπηρεσία 9001 Συντήρηση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού ΑΗΣ Καρδιάς 22/02/2019 Σε Παράταση 67.925 ΔΕΗ Α.Ε /ΑΗΣ Καρδιάς, Τ.Θ. 17, 50200 Πτολεμαΐδα
Προμήθεια 1200057017 Ανταλλακτικά διακοπτών SF6 6.6KV MERLIN GERIN για τον ΑΗΣ Καρδιάς 25/02/2019 Σε Παράταση 3.980 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Καρδιάς, Τ.Θ. 17, 50200 Πτολεμαΐδα
Προμήθεια 1200055803 Διάφορα καλώδια για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 05/03/2019 Σε Παράταση 2.650 ΔΕΗ Α.Ε /ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, Τ.Θ. 1350, 50100 Κοζάνη
Προμήθεια 1200056399 Μετασχηματιστής ισχύος ΜΤ 250KVA για τον ΑΗΣ Λινοπεραμάτων 25/02/2019 Σε Παράταση 25.000 ΔΕΗ Α.Ε / Κλάδος ΑΗΣ Λινοπεραμάτων, 71500 Λινοπεράματα Ηρακλείου Κρήτης
Προμήθεια 1200056998 Χειροκίνητα απομονωτικά επιστόμια για τον ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα 27/02/2019 Σε Παράταση 26.760 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα, Τ.Θ. 139, 53200 Αμύνταιο Φλωρίνης
Προμήθεια 1200057328 Ανταλλακτικές ελατηριωτές ροδέλες για τον ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα 20/02/2019 15.600 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα, Τ.Θ. 139, 53200 Αμύνταιο Φλωρίνης
Προμήθεια 1200057367 Αντικαθαλατωτικό πρόσθετο για τον ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου 19/02/2019 Σε Παράταση 17.820 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου, 19500 Θορικό Λαυρίου
Έργο 1700003213 Αντικατάσταση προκατασκευασμένων πλακών επικάλυψης καναλιών στο αντλιοστάσιο των DIESEL και λοιπούς χώρους του ΑΗΣ Λινοπεραμάτων 15/02/2019 18.800 ΔΕΗ Α.Ε / Κλάδος ΑΗΣ Λινοπεραμάτων, 71500 Λινοπεράματα Ηρακλείου Κρήτης
Προμήθεια 1200057437 Ανταλλακτικά αντλιών κενού κύριου ψυγείου του οίκου M.P.R. για τον ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα 25/02/2019 15.010 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα, Τ.Θ. 139, 53200 Αμύνταιο Φλωρίνης
Υπηρεσία 1200057633 Υποστήριξη διαχείρισης αποθήκης με την χρήση ανυψωτικών μηχανημάτων (περονοφόρων – γερανογέφυρες) στον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 18/02/2019 21.000 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, Τ.Θ. 1350, 50100 Κοζάνη
Προμήθεια 1200057204 Αντλίες λάσπης τυμπάνου για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 21/02/2019 11.500 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, Τ.Θ. 1350, 50100 Κοζάνη
Προμήθεια 1200057351 Κοχλίες και συναφή για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 21/02/2019 9.591,49 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, Τ.Θ. 1350, 50100 Κοζάνη
Προμήθεια 1200057360 Άξονας τυμπάνου Τ/Δ Β1 αλλαγής κατεύθυνσης για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 21/02/2019 3.300 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, Τ.Θ. 1350, 50100 Κοζάνη
Προμήθεια 1200057572 Ελαστικό υλικό στεγανοποίησης για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 21/02/2019 4.816 ΔΕΗ Α.Ε /ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, Τ.Θ. 1350, 50100 Κοζάνη
Προμήθεια 1200057602 Προστατευτικός δακτύλιος φοδρών πρανούς φορείου μύλου λιγνίτη για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 21/02/2019 3.420 ΔΕΗ Α.Ε /ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, Τ.Θ. 1350, 50100 Κοζάνη
Υπηρεσία 8073 Επισκευή εκκαπνιστών των Μονάδων ΙΙΙ και IV του ΑΗΣ Καρδιάς 25/02/2019 29.856,18 ΔΕΗ Α.Ε/ΑΗΣ Καρδιάς, Τ.Θ. 17, 50200 Πτολεμαΐδα
Προμήθεια 1200057877 Ανταλλακτικές γωνίες σαρωτριών λιγνίτη για τον ΑΗΣ Καρδιάς 25/02/2019 3.900 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Καρδιάς,Τ.Θ. 17, 50200 Πτολεμαΐδα
Προμήθεια 1200057861 Επαφή χαλκού για τον ΑΗΣ Καρδιάς 25/02/2019 4.590 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Καρδιάς, Τ.Θ. 17, 50200 Πτολεμαΐδα
Προμήθεια 1200057712 Μανόμετρα γλυκερίνης για τον ΑΗΣ Καρδιάς 25/02/2019 2.145 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Καρδιάς, Τ.Θ. 17, 50200 Πτολεμαΐδα
Έργο 1700003215 Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία πύργου ψύξεως αεριοστροβίλου GE LM 2500 του ΑΗΣ Λινοπεραμάτων 28/02/2019 60.000 ΔΕΗ Α.Ε / Κλάδος ΑΗΣ Λινοπεραμάτων, 71500 Λινοπεράματα Ηρακλείου Κρήτης
Υπηρεσία 1200057408 Συντήρηση των κλιματιστικών μονάδων του ΑΗΣ Χανίων 25/02/2019 4.740 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Χανίων, 25ης Μαρτίου, Τ.Θ.234, 73100 Ξυλοκαμάρα Χανίων
Προμήθεια 1200057648 Ανοξείδωτος σωλήνας άνευ ραφής για τον ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα 27/02/2019 20.000 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα, Τ.Θ. 139, 53200 Αμύνταιο
Υπηρεσία 1200057915 Κατασκευή εδαφοπλάκας με σκυρόδεμα C20/25 στον Κλάδο ΑΗΣ Αθερινόλακκου 20/02/2019 15.500 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Αθερινόλακκου, 72300 Χανδράς Σητείας Λασιθίου
Υπηρεσία 1200057250 Προληπτική και επισκευαστική συντήρηση επιστομίων ατμού, τροφοδοτικού νερού και υγρών υψηλής πίεσης των Μονάδων του ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα 07/03/2019 40.965 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα, Τ.Θ. 139, 53200 Αμύνταιο Φλωρίνης
Υπηρεσία 1200057618 Υποστηρικτικές εργασίες καθαρισμού βιομηχανοστασίων και περιβάλλοντος χώρου του ΑΗΣ Χανίων 01/03/2019 12.030 ΔΕΗ Α.Ε /ΑΗΣ Χανίων, 25ης Μαρτίου, Τ.Θ.234, 73100 Ξυλοκαμάρα Χανίων
Υπηρεσία 1200058172 Μηχανικός καθαρισμός του λέβητα της Ατμομονάδας Νο 2 του Κλάδου ΑΗΣ Αθερινόλακκου 25/02/2019 6.500 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Αθερινόλακκου, 72059 Χανδράς Σητείας Λασιθίου