ΔΠΒΕ-42018 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Εμπορίας \ Δ/ΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
01/03/2019 - 14:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: κ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2310384313
Υποβολή: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΔΕΗ Α.Ε / Διεύθυνση Πωλήσεων Βόρειας Ελλάδας Αδριανουπόλεως 24, Τ.Κ. 55133 Καλαμαριά/Θεσσαλονίκη 5ος Όροφος Ώρες 08:00-14:00

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη αναγκών του Καταστήματος Παύλου Μελά Θεσσαλονίκης

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΠΒΕ-42018
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 30/01/2019
ΑΔ: A107103
Προϋπολογισμός: (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΒΕ - Δ/ΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ