62587/ΔΠΒΕ Έργο Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Εμπορίας \ Δ/ΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
18/09/2019 - 10:13

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: κ. Δρόσος Γεώργιος τηλ. 2310384314
Υποβολή: Θεσσαλονίκη
ΔΕΗ ΑΕ/Διεύθυνση Πωλήσεων Βόρειας Ελλάδας Αδριανουπόλεως 24 ΤΚ 55133 Καλαμαριά/Θεσσαλονίκη Γραμματεία 5ος όροφος ώρες 8:00-14:00 τηλ. 2310454054

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

«Επαναχρωματισμός ΚΠ Κεντρικής Θεσσαλονίκης»

Διακήρυξη: Τεύχος: 62587/ΔΠΒΕ
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Προϋπολογισμός: € 6.750,00€ (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΒΕ - Δ/ΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Συννημένα Αρχεία

Κατεβάστε (download) τα απαραίτητα αρχεία:

Όνομα Αρχείου Λήψη
ΣΧΕΔΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 62587 Λήψη
ΤΕΥΧΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 62587 Λήψη