54556/ΔΠΒΕ Έργο Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Εμπορίας \ Δ/ΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
13/06/2019 - 11:53

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: κ. Δρόσος Γεώργιος τηλ. 2310384314
Υποβολή: Θεσσαλονίκη
ΔΕΗ ΑΕ/Διεύθυνση Πωλήσεων Βόρειας Ελλάδας Αδριανουπόλεως 24 ΤΚ 55133 Καλαμαριά/Θεσσαλονίκη Γραμματεία 5ος όροφος ώρες 8:00-14:00 τηλ. 2310454054

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

«Προμήθεια αντλίας θερμότητας και εκτέλεση απαραίτητων εργασιών για τη λειτουργία συστήματος εξαερισμού ΚΠ Δυτικής Θεσσαλονίκης»

Διακήρυξη: Τεύχος: 54556/ΔΠΒΕ
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Προϋπολογισμός: € 15000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΒΕ - Δ/ΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Συννημένα Αρχεία

Κατεβάστε (download) τα απαραίτητα αρχεία:

Όνομα Αρχείου Λήψη
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Λήψη
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Λήψη
ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ Λήψη