1200059410 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων \ Διεύθυνση Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
24/06/2019 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Φ.Ξυδάκη ΤΗΛ. 210 3895316 Α. Χατζητόλια ΤΗΛ 210 3895514
Υποβολή: ΔΥΑΕ
ΔΕΗ Α.Ε. / ΔYAE Αραχώβης 32 10681 Αθήνα 2ος όροφος

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

1. ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ (PVC) 2. ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥΣ ΔΙΑΛΥΤΕΣ 3. ΓΑΝΤΙΑ ΙΝΩΝ ΥΑΛΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡ/ΝΗΜΑΤΩΝ (ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ) 4. ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ - ΝΙΤΡΙΛΙΟ ΝΟ 8 5. ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ - ΝΙΤΡΙΛΙΟ ΝΟ 9 6. ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ 7. ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΑΦΡΩΔΕΣ ΥΛΙΚΟ ΝΟ 10 8. ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΑΦΡΩΔΕΣ ΥΛΙΚΟ ΝΟ 11

Διακήρυξη: Τεύχος: 1200059410
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 13/05/2019
ΑΔ: A108596
Προϋπολογισμός: € 29.325 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΑΕ - Διεύθυνση Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία