1200049252 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων \ Διεύθυνση Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
30/03/2018 - 11:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Φ.Ξυδάκη ΤΗΛ. 210 3895316 - Α. Χατζητόλια ΤΗΛ 210 3895514
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε. / ΔYAE
Αραχώβης 32 10681 Αθήνα 2ος όροφος

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

ΕΠΑΝΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΆ ΠΡΟΤΥΠΟ OHSAS 18001:2007(ΕΛΟΤ 1801:2008) ΣΕ ΑΗΣ

Διακήρυξη: Τεύχος: 1200049252
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 12/03/2018
ΑΔ: A102649
Προϋπολογισμός: € 8.250 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΑΕ - Διεύθυνση Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία