1200047218 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων \ Διεύθυνση Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
21/03/2018 - 15:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Φ.Ξυδάκη ΤΗΛ. 210 3895316 Α. Χατζητόλια ΤΗΛ 210 3895514
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε. / ΔYAE
Αραχώβης 32 10681 Αθήνα 2ος όροφος

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

1.ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΦΛΟΓΑΣ 2.ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΜΕ ΝΕΡΟ 3.ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ 4.ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ 5.ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ 6.ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΦΛΕΞΙΜΩΝ ΥΛΩΝ 7.ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΥΝΔΙΝΟΥ ΣΤΡΑΒΟΠΑΤΗΜΑΤΟΣ 8.ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΤΙΩΝ 9.ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΙΟΥ 10.ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΚΟΗΣ 11.ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ 12.ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ 13.ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΔΙΩΝ 14.ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΧΕΡΙΩΝ 15.ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΩΜΑΤΟΣ 16.ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 17.ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΠΤΩΣΕΩΝ 18.ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 19.ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ 20.ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΕΞΟΔΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΔΕΞΙΑ-ΑΡΙΣΤΕΡΑ 21.ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ Υ/Σ ΜΕ 5 ΣΥΜΒΟΛΑ 22.ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ

Διακήρυξη: Τεύχος: 1200047218
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 05/03/2018
ΑΔ: A102582
Προϋπολογισμός: € 8.850 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΑΕ - Διεύθυνση Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία