1200047170 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων \ Διεύθυνση Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
19/03/2018 - 15:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Φ.Ξυδάκη ΤΗΛ. 210 3895316 Α. Χατζητόλια ΤΗΛ 210 3895514
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε. / ΔYAE
Αραχώβης 32 10681 Αθήνα 2ος όροφος

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

1.ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 50KG Μ. Π ΑΒC ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ 2.ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΞΗΡΗΣ ΣΚΟΝΗΣ 12KG ΜΟΝΙΜΗΣ ΠΙΕΣΗΣ A.B.C 40% 3.ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΞΗΡΗΣ ΣΚΟΝΗΣ 6KG ΜΟΝΙΜΗΣ ΠΙΕΣΗΣ A.B.C 40% 4.ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΦΟΡΗΤΟΣ 05KG ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ Α

Διακήρυξη: Τεύχος: 1200047170
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 05/03/2018
ΑΔ: A102571
Προϋπολογισμός: € 25.300 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΑΕ - Διεύθυνση Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία