ΔΠAE/1200074534 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων \ Διεύθυνση Προσλήψεων, Ανάπτυξης και Εκπαίδευσης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
28/06/2021 - 12:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Χ. Σκάρπου ΤΗΛ. 2105292508 Α. Οικονόμου ΤΗΛ. 2107271443
Υποβολή: Αθήνα
ΔΕΗ Α.Ε./ΔΠΑΕ Αλωπεκής 4 10675 Κολωνάκι 4ος όροφος γραφείο 406

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

ΑΝΑΝΕΩΣΗ Ή ΝΕΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΞΕΝΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε.

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΠAE/1200074534
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 17/06/2021
ΑΔ: A118770
Προϋπολογισμός: € 29919 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΑΕ - Διεύθυνση Προσλήψεων, Ανάπτυξης και Εκπαίδευσης