ΔΠΑΕ/1200068793 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων \ Διεύθυνση Προσλήψεων, Ανάπτυξης και Εκπαίδευσης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
30/11/2020 - 12:30

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Οικονόμου Άλκηστις 2107271443 Al.Oikonomou@dei.com.gr - Σιαμαντζιούρα Χρυσούλα 2107271459 c.siamantzioura@dei.com.gr - Παπαγεωργίου Μαρία 2107271421 ma.papageorgiou@dei.com.gr - Σιεμέκη Παναγιώτα 2107271422 p.siemeki@dei.com.gr
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε./ΔΠΑΕ Αλωπεκής 4 10675 Κολωνάκι 4ος όροφος γραφείο 406

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΟΣΜΟΣ (ΕΠ) ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε.

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΠΑΕ/1200068793
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 17/11/2020
ΑΔ: A116889
Προϋπολογισμός: € 19800 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΑΕ - Διεύθυνση Προσλήψεων, Ανάπτυξης και Εκπαίδευσης