ΔΕΚΠ/1200063084 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 05/12/2019

Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων \ Διεύθυνση Προσλήψεων, Ανάπτυξης και Εκπαίδευσης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
02/01/2020 - 11:30

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Γ. Κόμπος ΤΗΛ. 2461096286 - Ε. Δούγκα ΤΗΛ. 2461096286
Υποβολή: Κοζάνη
ΔΕΗ Α.Ε./ΔΕΚΠ/ΤΕΕ/ΥΣΒΕ 14ο χλμ ΠΕΟ Κοζάνης - Πτολεμαΐδας (εντός ΑΗΣ Καρδιάς) 50100 Κοζάνη Γραφείο Προμηθειών

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε./ΔΕΚΠ/ΤΕΕ/ΥΠΟΤΟΜΕΑ ΣΧΟΛΩΝ Β. ΕΛΛΑΔΑΣ

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΕΚΠ/1200063084
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Συμπλήρωμα 1 05/12/2019
ΑΔ: A113462
Προϋπολογισμός: € 28.500 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΑΕ - Διεύθυνση Προσλήψεων, Ανάπτυξης και Εκπαίδευσης