ΔΕΚΠ/1200049932 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων \ Διεύθυνση Προσλήψεων, Ανάπτυξης και Εκπαίδευσης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
29/05/2018 - 13:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Χ. Σκάρπου ΤΗΛ. 2105292508 Α. Ταχυρίδου ΤΗΛ. 210 5292506 Α. Οικονόμου ΤΗΛ. 2107271443
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε./ΔΕΚΠ Αλωπεκής 4 10675 Κολωνάκι 4ος όροφος

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

ΑΝΑΝΕΩΣΗ Ή ΝΕΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΞΕΝΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε.

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΕΚΠ/1200049932
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 15/05/2018
ΑΔ: A103003
Προϋπολογισμός: € 35040,27 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΑΕ - Διεύθυνση Προσλήψεων, Ανάπτυξης και Εκπαίδευσης